sadsad x
asdasd
Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. Konu

İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptıgı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 1. Satıcı Bilgileri

 • Ünvanı: MİLHANS GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
 • Adresi:  Balçıkköyü Hamidiye Sokak No:14  41400 Gebze/ Kocaeli
 • Telefon: +90 262 751 51 72
 • Faks:     +90 262 751 51 73
 • Email:    
 • Mersis No: 0068061795700010

 1. Sözleşme Konusu Ürün/Ürünler Bilgileri

Malın / Ürün/ Ürünlerin / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, varsa alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Adı

Miktar

Tutar

……………………

…………..

………………….

 • Teslimat Bedeli: 0,00 TL (SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacak)
 • Ödeme Şekli: Kredi Kartı ile Online Ödeme
 • Sipariş Tarihi: …..
 • Tahmini Teslimat Tarihi: …….
 • İndirimler Düşüldükten Sonra Toplam Sipariş Tutarı: ……
 • Teslim Şekli: Adrese Teslim

 1. Sipariş Veren Kişi Bilgileri (Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak anılacaktır.)

 • Adı/Soyadı/Ünvanı: …..
 • Adresi: …….
 • Telefon: …….
 • Faks: -
 • Email/Kullanıcı Adı: ……..

 1. Alıcı Bilgileri: (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

 • Teslim Edilecek Kişi: …….
 • Teslimat Adresi: ………
 • Telefon:
 • Faks: -
 • Email/Kullanıcı Adı:…….

 1. Fatura Bilgileri

 • Adı/Soyadı/Ünvanı: ……
 • Fatura Adresi: ……..
 • Telefon:
 • Faks: -
 • Email/Kullanıcı Adı: ……

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. Hizmet Bedelleri ve Kargo Teslim Ücretleri

SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişlerinde sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden tüm kampanya ve indirimler düştükten sonra aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 • ….. TL ve altı … TL (KDV Dahil)
 • …. TL ve üzeri ücretsiz

Kargo ile gönderim teslimat ücretleri:

 • .. TL – …. TL arası … TL (KDV Dahil)
 • …. TL ve üzeri ücretsiz

SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minumum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar.

SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişlerinde kargo teslimat bedelini ödemekle yükümlüdür.

 1. İptal ve İade

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürün/ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 7’de belirtilen hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

 1. Fatura Bilgileri

Madde 4’te belirtilen SİPARİŞ VEREN, Madde 5’te belirtilen ALICI ve Madde 6’da belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden SİPARİŞ VEREN sorumludur. SİPARİŞ VEREN ve ALICI’yı sorumlu tutan hak ve yükümlülükler SİPARİŞ VEREN/ALICI olarak belirtilmiştir.

 1. Alıcı’ ya Ulaşılamaması

SİPARİŞ VEREN Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru ve Madde 5’te belirttiği bilgilerin ALICI’ya ait olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ ya ulaşılamaması durumunda SATICI’ nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN’ e aittir.

 1. Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesine Başvuru

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

 1. Bilgilerin Verilme Amacı

Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

 1. Fiyat Farklılıkları

SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişi ile, teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

 1. Sözleşme Onayı

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

 1. Cayma Hakkı

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde malın teslim alındığı, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine 16.1’de bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken fatura aslını da cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasında SİPARİŞ VEREN/ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

SİPARİŞ VEREN/ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • b) SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 • ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 • e) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 • f) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 • g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 • h) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

 1. Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan mal/hizmetlere ilişkin fiyat dahil taahhütler siparişin verildiği tarihten itibaren 30 gün geçerlidir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.